ให้ความอนุเคราะห์ปุ๋ยคอก

June 20, 2013 at 3:09 am

22 พ.ค. 56 ฟาร์ม มมส. ให้ความอนุเคราะห์ปุ๋ยคอกให้แก่กองอาคารสถานที่ เพื่อนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับคณาจารย์จาก ม.ราชภัฎเพชรบุรี

June 20, 2013 at 3:08 am

10 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมสำนักงานฟาร์ม มมส. ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม … ฟาร์ม มมส. ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ที่เข้ามานิเทศนักศึกษาฝึกงาน ทั้งนั้ มีนักศึกษาฝึกงานสาขาสัตวศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้ามาฝึกงานด้านการจัดการสัตว์เลี้ยงในแผนกต่างๆของฟาร์ม มมส. ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 56 – 23 พ.ค. 56 … ฟาร์ม มมส. แหล่งเรียนรู้นอกกรอบที่มีชีวิต

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามสนับสนุนไข่ไก่ จำนวน 1,500 ฟอง

June 20, 2013 at 3:05 am

26 เม.ย. 55 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-8 พ.ค. 56 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ในนามฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นายนพพงษ์ ศรีอาจ ผู้จัดการฟาร์ม ได้สนับสนุนไข่ไก่ จำนวน 1,500 ฟอง แก่ทัพนักกีฬา มมส. ผ่านท่านอธิการบดี เพื่อสู้ศึก “บางแสนเกมส์” … ฟาร์ม มมส. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ จริงใจ พัฒนา

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2556

April 24, 2013 at 3:36 am

23 เม.ย. 56 ณ ห้องประชุม “COWBOY” ฟาร์ม มมส. ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะบริหารฟาร์ม มมส. ครั้งที่ 5/2556 โดยมีผู้จัดการฟาร์ม มมส. เป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ฟาร์ม มมส. ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

April 24, 2013 at 3:29 am

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ฟาร์ม มมส. ได้ร่วมกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น โดยฟาร์ม มมส. ได้จัดขบวนแห่ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี ฟาร์ม มมส. ร่วมมือสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ฟาร์ม มมส.

April 24, 2013 at 2:41 am

10 เม.ย. 56 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ฟาร์ม มมส. สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สานสัมพันธ์ชุมชน โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้อาวุโสในพื้นที่ อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้จัดการฟาร์ม มมส. นายนพพงษ์ ศรีอาจ นำทีมบุคลากร เข้ารดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  

ประกาศรับสมัครงาน

March 21, 2013 at 7:56 am

ประกาศ … ฟาร์ม มมส. รับสมัครงาน ตำแหน่ง คนงานเกษตร (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท/เดือน วุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี มีความรับผิดชอบ รักในงานเลี้ยงสัตว์ รับสมัคร 18 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 085-1575844, 088-3312053 และ 081-5465561

ประชุมบุคลากร

March 15, 2013 at 5:34 am

5 มี.ค. 56 ฟาร์ม มมส. ร่วมประชุมบุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ประมวลภาพ อาลัย พ่อใหญ่ลาน

March 15, 2013 at 5:33 am

3-6 มี.ค. 56 ณ บ้านหนองเม็ก ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม งานสวดพระอภิธรรมและงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมาน ศรคุณแก้ว อดีตบุคลากรของฟาร์ม มมส., วันที่ 3 มี.ค. 56 ครอบครัวศรคุณแก้ว เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม, วันที่ 4 มี.ค. 56 ฟาร์ม มมส. โดย ผู้จัดการฟาร์ม มมส. พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม, วันที่ 5 มี.ค. 56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ท่านรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ประกันคุณภาพ พร้อมคณะ, วันที่ 6 มี.ค. 56 งานฌาปนกิจศพ โดยได้กับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน [...]

แหล่งน้ำการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

March 13, 2013 at 3:14 am

22 ก.พ. 56 ณ พื้นที่ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม คณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย 1) กองอาคารสถานที่ 2) คณะเทคโนโลยี และ 3) ฟาร์ม มมส. ร่วมกับชุมชน ต.นาสีนวน โดย อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมและปรึกษาหารือ พร้อมลงสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นรูปธรรม