ต้อนรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส.

August 20, 2013 at 6:00 am

2 ส.ค. 56 นิสิตคณะศึกษาศาตร์ มมส. เข้าศึกษาเรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น (Best Practice) ณ ฟาร์ม มมส. โดยมีพี่นักวิชาการวิทยากรใจดีบริการสุดประทับใจ … ฟาร์ม มมส. แหล่งบริการวิชาการที่มีชีวิต