ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอำเภอเชียงยืน

August 20, 2013 at 6:15 am

5 ส.ค. 56 ฟาร์ม มมส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเลี้ยงสุกรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม