ฟาร์ม มมส. ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

August 20, 2013 at 6:36 am

18-21 ส.ค. 56 บรรยากาศสุดคึกคักของบูทฟาร์ม มมส. ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม