ปรับปรุงภูมิทัศน์

August 20, 2013 at 6:45 am

20 ส.ค. 56 ฟาร์ม มมส. เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม “ลานเอนกประสงค์คาวบอย”