แนะนำฟาร์มไก่ไข่ มมส.

August 11, 2012 at 9:59 am

ไก่ไข่ในกรงตับภายในโรงเรือน EVAP 2 โรงเรือน รวมจำนวนประมาณ 6,500 ตัว ของฟาร์ม มมส. วันนี้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เร่งออกไข่เพื่อเป็นอาหารโปรตีนแก่มวลมนุษยชาติ

 

 

โครงการ 1 คณะ

1 ชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการ 1 โรงเรียน 1 ฟาร์มไก่ไข่” ดำเนินการโดยฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วันนี้ แม่ไก่ใจดีให้ผลผลิตน่าพอใจสุขภาพเยี่ยม นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเป็นลูกหลานของชุมชนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการเลี้ยงไก่ไข่ มีรายได้เป็นเงินหมุนเวียน “โครงการ 1 โรงเรียน 1 ฟาร์มไก่ไข่” ความภาคภูมิใจของทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงเรียนเป้าหมาย ขณะนี้ กำลังดำเนินการใน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาสีนวน (ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม) และ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม เชิญเยี่ยมชมโครงการได้ในวันและเวลาราชการ