ฟาร์ม มมส. ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

August 23, 2012 at 1:05 pm

 

ฟาร์ม มมส. ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรธงฟ้าเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 16-18 ส.ค. 55 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม