สุกรธงฟ้าจากฟาร์ม มมส. เพื่อชาว มมส.

July 9, 2013 at 2:55 pm

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการสุกรธงฟ้า ขายเนื้อหมูราคาถูกเพื่อพี่น้องชาว มมส. ที่ตลาดน้อย มีบริการทุกวันจันทร์ นะครับ