ปราชญ์ชาวบ้าน อนุรักษ์ควายไทย

July 9, 2013 at 2:56 pm

หลวงตาบุญกอง แห่งวัดบ้านโพธิ์มี ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้คร่ำหวอดกับการทำนาแบบเก่ามาชั่วชีวิต พระคุณเจ้าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่จะพาลูกหลานทำนาแบบดั้งเดิม ในโครงการศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการเลี้ยงและการใช้งานจากควายไทยเพื่อการอนุรักษ์ ( ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม ) โดย ฟาร์ม มมส. เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ เรียนเชิญมาทุกท่านมาร่วมลงแขกไถนาด้วยแรงงานจากควายไทย และมาร่วมลงแขกดำนาด้วยกัน